top of page

Kirurgjia torakale

gogus-cerrahisi.jpg

Çfarë është Kirurgjia torakale?
Kirurgjia torakale është specialiteti mjekësor që merret me sëmundje kirurgjikale brenda kraharorit, përveç zemrës dhe enëve të mëdha dhe gjinjve te gratë.

Me çfarë merret Kirurgjia torakale?
Kirurgjia torakale merret me deformime kongjenitale dhe tumore të fituara të kraharorit, veçanërisht stenozë dhe tumore të rrugëve të frymëmarrjes, sëmundje kongjenitale dhe të fituara të mushkërive, dhe sëmundje kirurgjikale të ezofagut dhe diafragmës.

Kirurgjia e gjirit është një fushë tjetër sesa Kirurgjia torakale.
Kirurgjia e gjirit është një degë më vete ku vlerësohet rreziku i kancerit të gjirit dhe planifikohen opsionet e trajtimit sipas gjetjeve të arritura si rezultat i ekzaminimeve. Trajtimi i masave beninje dhe malinje të gjirit, infeksioneve dhe dhimbjeve të gjirit gjithashtu përfshihet në fushën e operacionit të gjirit.

Në Repartin e Kirurgjisë torakale të Spitalit Sante Plus, ne trajtojmë sëmundjet kirurgjikale të kraharorit dhe mushkërive në një seri pacientësh nga të sapolindurit deri tek të rriturit.

Cilat procedura kirurgjikale bëjmë në departamentin tonë?
Kirurgjia e kancerit
Kirurgjia e emfizemës
Kirurgjia minimale invazive e kraharorit (biopsitë e mushkërive dhe të pleurit, simpathektomia hiperhidroze dhe lobektomia e bërë përmes kirurgjisë torakoskopike të ndihmuar nga video)
Mediastinoskopia - Bronkoskopia
Riparimet e deformimit të murit të gjoksit (teknikë Nuss)
Tumoret e murit të kraharorit
Kirurgji diafragme
Kirurgjia e tuberkulozit
Kirurgjia trakeale dhe stentet trakeale

bottom of page