top of page

 

Sante Plus Hospital Turqi

Spitali Sante Plus Turqi është një spital i përgjithshëm i vendosur në Stamboll. Spitali Sante Plus me infrastrukturën e tij të sapokrijuar mjekësore që ofron shërbim mjekësor në 12 degë të ndryshme të mjekësisë. Spitali Sante Plus në Turqi, me kapacitetin në rritje të pacientëve të tij jo vetëm në Turqi, por edhe në 12 vende të ndryshme.Spitali Sante Plus Turqi është gjithashtu i përqendruar në pacientët ndërkombëtarë me shërbime të përshtatura për nevojat e tyre gjatë trajtimeve për përkthyesit e gjuhës amtare, transportimin e pacientëve nga aeroportet, planin e fluturimit për trajtimet

Mjekët tanë

Nöroloji (Sinir Hastalıkları) Prof.Dr Mu

Prof Dr Mustafa Yılmaz

Neurologji

Beyin_ve_Sinir_Cerrahisi_(Nöroşirurji)

Prof Dr Ahmet Çolak

Neurokirurgji

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm.Dr Man

Spec Dr Mansur Soysal

Pediatri

Shërbimet tona

Kirurgjia e Përgjithshme

Programet e kontrollit