top of page

Politika e Shoqërimit

  • Vetëm një person duhet të qëndrojë me të gjithë pacientët tanë

  • Zbatoni rregullat e spitalit (në rast të shkeljes, shoqërimi i personit në fjalë nuk do të pranohet)

  • Mos bëni ndonjë kërkesë për pacientin përveç udhëzimeve të mjekut dhe infermieri

  • Mbani sendet dhe materialet spitalore të rregullta dhe të pastra (shoqëruesi / vizitori që dëmton pronën e spitalit është përgjegjës për humbjen)

  • Mos flisni me zë të lartë në dhomën e pacientit dhe korridoret e shërbimit

  • Përdorni televizorët në atë mënyrë që të mos shqetësojë të tjerët; jo gjate orarit të vizitës së mjekut dhe pas orës 22:00

  • Mos i nxirrni pacientët tuaj jashtë spitalit ose të ndryshoni shtretërit e tyre, përveç kërkesës së një mjeku ose infermierit

  • Njoftoni infermierët e shërbimit për ndryshimet shoqëruese

bottom of page