top of page

Pediatri

FB_IMG_1586879214044.jpg

Pediatria


Faktorët më të rëndësishëm që përcaktojnë gjendjen mjekësore të një fëmije janë afrimi i prindërve, kushtet mjedisore sociale dhe fizike dhe shërbimi mjekësor që ai merr.

Sante Plus pediatrika ka synuar të sigurojë shërbimin mjekësor të kërkuar nga fëmijët dhe adoleshentët në bashkëpunim me prindërit e tyre në një atmosferë të përshtatshme me stafin e mjekëve të cilët janë të sofistikuar dhe të ditur për problemet dhe qasjet, të cilat janë të veçanta për grupmoshat, dhe duke punuar në një frymë ekipi.

 

Klinikat Pediatrike Spitalore Sante Plus përbëhen nga nën-njësitë e Njësisë së Kujdesit Intensiv Neonatal, Njësia e Kujdesit Intensiv Pediatrik Spitalor dhe Poliklinika Pediatrike.

 


Nga trajtimi i fëmijës së porsalindur në dhomën e lindjes, ndjekja e qëndrueshme pediatrike e fëmijëve midis moshave 0-15 vjeç, imunizimi, shërbimet e diagnostikimit dhe trajtimit janë realizuar nga specialistët. Dëgjimi dhe kontrolli i shikimit, që janë fazat domethënëse në ndjekjen e fëmijëve të shëndetshëm, janë realizuar edhe në bashkëpunim me njësitë e tjera të spitalit.

Për më tepër, prania e degëve kryesore si operacioni pediatrik, sëmundjet e syve, sëmundjet otorhinolaringologjike, dermatologjia, ortopedia, ushqimi dhe dieta në spitalin tonë, kanë mundësuar një qasje më gjithëpërfshirëse dhe më cilësore në shumë probleme të shëndetit. Vizualizimi si roentgen, ultrasonografia, tomografia, rezonanca magnetike dhe laboratorët e mikrobiologjisë dhe biokimisë, në të cilat janë bërë të gjitha llojet e provave, u ka mundësuar pacientëve që operacionet e tyre të kryhen më shpejt.

bottom of page