top of page

Neurologji

indir (1).jpg

Neurologjia


Në Departamentin e Neurologjisë të Sante Plus, ne diagnostikojmë dhe trajtojmë sëmundje që prekin ose përfshijnë sistemin nervor.Which diseases are diagnosed and treated at our department? Cilat sëmundje diagnostikohen dhe trajtohen në departamentin tonë?

 Terapia neuropatike e dhimbjes
 Dhimbje koke, vertigo
Sëmundjet e sistemit nervor
Semundja e Parkinsonit
Goditje
Sklerozë të shumëfishtë
 Demenca (Sëmundja e Alzheimerit)
Qendra e neurofiziologjisë
Qendra jonë e Neurofiziologjisë është strukturuar në mënyrë që të aplikojë ekzaminime neurofiziologjike të kërkuara nga neurologjia moderne.

 Elektroneuromiografia (EMG)
VIDEO EEG Monitoring VIDEO EEG Monitorimi
Evoked Potentials (EP)

Potencialet e Evokuara (EP)
Stimulimi magnetik
Monitorimi intraoperativ
Monitorimi afatgjatë i video-EEG
Monitorimi telemetrik i EEG

bottom of page