top of page

neonatale

Njësia e kujdesit intensiv

a15.jpg

Njësia e kujdesit intensive neonatale

Në Njësinë e Kujdesit Intensional Neonatal të Spitalit Sante Plus, ne trajtojmë foshnjat e parakohshme ose foshnjat me probleme (të tilla si vështirësi në frymëmarrje, verdhëza, çrregullime metabolike, meningjiti dhe sepsë).

Në njësinë e duhur për kujdesin intensiv neonatal, ne ofrimin e makinës për frymëmarrje për shërbimin më të mirë të shërbimit të ventilimit për foshnjat e parakohshme dhe inkubatorët, dhe shtretërit rrezatues të shërbimit për rërë temperaturën e mundshme.

bottom of page