top of page

Shërbimi i urgjencës

FB_IMG_1537435192387.jpg


Departamenti i urgjencës
 Ndërhyrja e parë për të gjitha llojet e pacientëve, ringjallja kardiopulmonare (revitalizimi-CPR) dhe trajtimi i sëmundjeve urgjente janë aplikuar në Shërbimin tonë të Urgjencës.

 


Shërbimi i Urgjencës është një vend në të cilin është bërë ndërhyrja dhe trajtimi i parë për shumë raste urgjente si sulmi në zemër, çrregullime të ritmit kardiak, ethe të larta, stomakje, rrjedhje të stomakut, paralizë, seksione, fraktura, aksidente trafiku, rënie, arrest kardiopulmonar, etj. goditje, dehje, përpjekje për vetëvrasje etj.

bottom of page